Är det möjligt att få vattkoppor två gånger?

Svaret på frågan är: Njae, inte riktigt.Varicella När du väl har haft vattkoppor är du i framtiden immun mot sjukdomen. Det som däremot kan drabba någon som haft vattkoppor är en reaktivering av det virus som finns latent i kroppen och det kallas då för bältros. Då bältros är en reaktivering av ett latent virus är det inte möjligt att bli smittad av bältros från någon som har vattkoppor. Däremot är det möjligt att få vattkoppor från någon som har bältros. Källa: Smittskyddsinstitutet