Vad betyder förkortningen ASAP?

Förkortningen ASAP betyder “As Soon As Possible” vilket på svenska blir “så snart som möjligt/snarast möjligt”. Vanligt förekommande inom vissa branscher, både på svenska och engelska meningar. Då ofta i samband med en förfrågan eller order. Exempel: “Jag behöver rapport A - ASAP!”