Behöver man använda blinkers vid rondell?

Det finns ingen skyldighet att använda blinkers (eller riktningsvisare som det heter) när man kör in i en rondell/cirkulationsplats. Det är dock ett måste om du byter fil i en rondell samt när du lämnar den. Observera att du alltid har väjningsplikt till fordon som befinner sig innuti cirkulationsplatsen. Källa: Wikipedia