Hur många olika fåglar finns det?

Det finns ungefär 10 000 olika fågelsorter runt om i världen. Det finns olika listor att ta hänsyn till, så det finns tyvärr inget mer exakt svar idag. Det beror helt på vilken man har mest förtroende för. Det sker även förändringar i dessa listor då många fåglar omdefineras vilket ger förändringar i listorna. Vanligt är att man ändrar en fågel som man tidigare trott varit samma till att vara flera olika fåglar. Detta då man nu har bättre tekniska förutsättningar samt större kännedom om de olika fåglarna.