Vad är bruttolön?

Bruttolön är den lön man får före skatt är avdragen. Motsatsen är nettolön som är den lön du får efter att avdrag för skatt ha dragits av, d.v.s. den summa du får in på ditt konto. Ett exempel: Anders tjänar 25 000 kr i månaden (bruttolön) på sitt jobb som spårvagnskonduktör. Efter skatt är avdragen får han in ca 18-19 000 kr på sitt konto (beroende på ålder och bostadsort), även kallat nettolön. Källa: Wikipedia