Vad är Django?

Django är ett ramverk för webbutveckling skrivet i programmeringsspråket Python. Ramverket skapades år 2003, men släpptes inte som produkt förrän 2 år senare under 2005. Målet var att skapa ett ramverk för att snabba på utvecklingsarbetet genom att eliminera vanligt återkommande arbete såsom administrationsgränssnitt, användarhantering och dylikt. Django jobbar hårt med DRY-principen vilket betyder Don’t Repeat Yourself (vilket intyder att man ska undvika upprepningar). Django innehåller de flesta grundfunktioner så som en modern webbapplikation är i behov av. Däribland hittar man bl.a. mallar (templates), ORM (Object-relational mapper), cachesystem, flerspråkstöd. Källa: http://www.djangoproject.com/