Vad är en sitemap?

En sitemap är en strukturerad översikt på din webbplats de används för att sökmotorer ska hitta alla sidor på din webbplats. De är uppbyggda med hjälp av XML som är ett sätt att strukturera upp ett textdokument. Tillsammans med den exakta adressen till dina sidor på webbplatsen finns även en siffra som bestämmer prioriteringen, ett värde som berättar hur ofta sidan uppdateras och när den senast uppdaterades. Prioriteringen sätts mellan 0.0 till 1.0 där 0.5 är standard. Resultatet du ställer in för prioritering påverkar inte din rankning, utan används enbart för att avgöra vilken av dina egna sidor som ska visas om flera har liknande information. Om du vill veta mer om vilka sidor som indexerats på din webbplats, kan du rapportera in din sitemap till Google Webmaster Tools. Du kan därefter se hur många addresser som finns i din sitemap samt hur många av dessa som hittats och genomsökts av sökmotorn Google. Läs mer om sitemaps på sitemaps.org.