Vad betyder AWOL?

Du har säkert hört uttrycket i någon amerikansk film. Används då någon saknas som även blir uppenbart vid en översättning. AWOL står för antingen "Absent Without Official Leave" eller det något kortare "Absent WithOut Leave". Kort och gott så blir detta översatt "Borta utan ledighet" och används för att berätta att någon saknas utan att de annonserat eller stämt av med att de ska vara borta. Någon som inte kommer till jobbet utan att anmäld ledighet är AWOL. Exempel på mening: - Lisa is AWOL.