Vilket land är störst?

Denna fråga kan ha olika svar beroende på vad som menas med störst. Om det är storlek vi pratar om (d.v.s. area), så är Ryssland det största landet. Är det istället störst som i störst befolkning (flest invånare) så vinner Kina. Så välj ditt svar eller acceptera två svar till "priset" av ett.